• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

NOVÁ ENVELOPA

Přeložka hlavního kanalizačního sběrače o průměru 2000 mm (za plného provozu), přeložka dešťové kanalizace na třídě Kosmonautů, nově položená kanalizace DN 300, demontáž parovodu, přemístění optického kabelu sítě UPOL, bourací práce a přeložky inženýrských sítí, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přípojky horkovodu DN80.