• Víc než stavební firma
  Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

O nás

Společnost INSTA CZ s.r.o. je více než 30 let jednou z nejznámějších stavebních firem na Moravě.
Jsme ryze česká stavební firma a naším hlavním krédem je pracovat pro zákazníka k jeho plné spokojenosti.
Nabízíme široký sortiment služeb:

 • zajišťujeme budování inženýrských sítí, pozemních komunikací a vodohospodářských staveb
 • realizujeme výstavbu multifunkčních sportovišť
 • provozujeme vodovodní sítě, kanalizace a ČOV
 • rekonstruujeme veřejné plochy
 • provádíme pozemní stavby

Vysoký standart všech aktivit je zaručen díky odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru.
V současné době zaměstnáváme 150 pracovníků s vynikajícími schopnostmi a bohatými zkušenostmi,
které získali při realizaci náročných staveb v minulých letech.

Výrobní program v oboru vodohospodářských a inženýrských staveb

 • Výstavba vodovodů a kanalizací
 • Komplexní dodávka čistíren odpadních vod
 • Provádění vodohospodářských staveb
 • Výstavba a rekonstrukce komunikací
 • Revitalizace veřejných prostranství
 • Výstavba multifunkčních sportovních areálů a hřišť
 • Kompletní výstavba inženýrských sítí
 • Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV
 • Výstavba a rekonstrukce pozemních staveb
 • Monitoring a čištění kanalizací
 • Elektromontáže slabo i silno proudých sítí
 • Zakázková zámečnická výroba
 • Likvidace a odvoz odpadních vod z jímek a septiků

Služby

 • Poradenská činnost ve vodárenství
 • Poradenská činnost v odkanalizování a čištění odpadních vod
 • Zajištění projektových prací
 • Výstavba infrastruktury měst a obcí s kapitálovou účastí
 • Provádění inženýrských činností


Po stránce materiálové volíme vysoce kvalitní materiály, např. potrubí z tvárné litiny, sklolaminátové trouby, tradiční kameninové trouby apod.
Spolupracujeme se subdodavateli, kteří provádějí výstavbu inženýrských sítí bezvýkopovou technologií s cílem minimalizovat dopadu na občany a životní prostředí.

Při montáži trubních řadů používáme zásadně trubní lasery, u elektrotechnických a technologických dodávek mají přednost kvalitativní ukazatele, o výběru subdodavatelů rozhodují nabídky s kvalitními materiály, stroji a zařízeními. Posuzujeme projekty vodohospodářských staveb i po stránce ekonomické s cílem stavět s maximální hospodárností a chceme budovat díla s úsporným provozem. U staveb vodovodů, kanalizací a ČOV dáváme poměrně dlouhou záruční lhůtu a v této lhůtě ověřujeme v provozu projektované parametry díla.