• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

Kanalizace a ČOV

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce kanalizací od domovních přípojek, přes gravitační hloubkové stoky, podtlakové a tlakové kanalizace, čerpací a vakuové stanice, odlehčovací komory, výustní objekty, vírové separátory až po čistírny odpadních vod.

Kanalizace provádíme z materiálů dle zpracované projektové dokumentace a přání jednotlivých zákazníků. Z běžně dostupných materiálů nabízíme v nižší cenové relaci potrubí PVC a PEHD, ve vyšší cenové relaci nabízíme potrubí sklolaminátové, kameninové, železobetonové s čedičovou vystýlkou a potrubí z tvárné litiny.

Vybavení čerpacích a vakuových stanic je prováděno z kvalitních zahraničních komponentů, trubní vedení výlučně z nerezové oceli a plastů. Vše v souladu s požadavky objednatele na bezporuchový a dlouhodobý provoz zařízení.

Čistírny stavíme pro kanalizaci jednotnou i splaškovou. Pro jednotnou kanalizaci jsou stokové sítě doplňovány dešťovými vírovými oddělovači. V některých případech je ČOV navržena s dešťovou zdrží.

Hlavní objekty jsou stavěny jako odkryté, kryté nebo polozakryté. Nádrže bývají hranaté nebo kruhové. Po stránce konstrukční jsou většinou monolitické z železobetonu. Některé čistírny jsou vybaveny třetím stupněm čištění. Součástí čistíren je vhodná kalová koncovka s kalovým hospodářstvím.

Technologická a elektrotechnická část čistíren je prováděna z kvalitních materiálů, potrubí z nerez oceli a čerpací technika podle požadavku investora, může být i zahraniční výroby.

Soustřeďujeme se na výstavbu ČOV pro malé a středně velké obce od 300 EO do 10 000 EO. ČOV stavíme podle projektu vybraného zákazníkem nebo můžeme zajistit zpracování projektové dokumentace.

Preferujeme výstavbu klasických čistíren s železobetonovými konstrukcemi se soustředěním hlavních objektů v jednom bloku. Jedná se o mechanicko-biologické čistírny s dlouhodobou aktivací a plnou aerobní stabilizací kalu se simultánní nitrifikací a denitrifikací řízenou mikroprocesorem. Čistírny pracují v poloautomatickém a nebo automatickém režimu. Údaje zpracovává počítač umístěný v dispečinku ČOV. Součástí dispečinku je ovládací panel.

Některé námi postavené ČOV provozujeme ve zkušebním a trvalém provozu. Tímto získáváme možnost vyhodnotit projektované parametry čistíren.

Ukázka realizace výstavby