• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

Vodovody a vodárenské objekty

Realizujeme komplexní výstavbu a rekonstrukce vodovodů od vystrojení vodárenských vrtů přes stavby čerpacích stanic, výtlačné řady, úpravny vody, vodojemy, přerušovací komory, zásobovací řady, rozvodné řady až po domovní přípojky.

Vodovody jsou prováděny z různých materiálů jako plastových trub PLASTIKA, PIPE LIFE, DYKA, z tvárné litiny PONT-A-MOUSSON, BUDERUSS GUSS, VON ROLL s tvarovkami a armaturami tuzemských výrobců nebo HAWLE.

Při výstavbě vodovodu také provádíme svařování plastového potrubí. K tomuto účelu nám slouží svářečky plastů Aurora Baby a svářečka na tupo KL 160.

Čerpací stanice a úpravny vody jsou prováděny z kvalitních materiálů a trubní vedení výlučně z nerezové oceli nebo plastů. Čerpací technika je navrhována v souladu s požadavky objednatele na bezporuchový a dlouhodobý provoz zařízení.

Vodojemy po stránce konstrukční stavíme podzemní, nadzemní, věžové, prefabrikované, monolitické, kruhové monolitické s klenbou. Snažíme se o začlenění těchto objektů do krajiny.

Provádíme komplexní výstavbu a opravy vodohospodářských děl.

Výstavby a rekonstrukce:

  • odvodňovacích a zavlažovacích přílopů
  • vyústních objektů
  • mostních objektů
  • propustků
  • jezů

Ukázka realizace vodárenských objektů :