• Víc než stavební firma
  Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

Provozování vodovodů a kanalizací

Veškeré informace o přihlašování, odhlašování nebo změně odběrných míst, naleznete na internetových stránkách věnovaných pouze problematice provozování vodovodů a kanalizací www.instavoda.cz

Jednou z činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Vedle hlavní činnosti provozování vodárenské infrastruktury se zabýváme prováděním služeb souvisejících s vodárenstvím.

Nabídka služeb našich středisek vodárenství na vodovodním zařízení:

 • vytyčování vodovodního potrubí
 • provádění tlakových zkoušek vodovodů
 • stavebně montážní práce při výstavbě nových vodovodních řadů
 • realizace vodovodních přípojek na klíč
 • opravy vodovodních řadů
 • uzavírání vodovodních přípojek
 • odběry vzorků pitné vody
 • poradenská a projekční činnost při výstavbě nových vodovodních sítí

Nabídka služeb našich středisek vodárenství na kanalizačním zařízení:

 • tlakové zkoušky kanalizací od DN 200 do DN 1200, zkoušky provádíme vzduchem i vodou, na provedenou tlakovou zkoušku vystavíme protokol o zkoušce
 • čištění a monitoring kanalizací
 • realizujeme kanalizační přípojky
 • zajistíme Vám vývoz a likvidaci odpadní vody z jímky
 • provádíme poradenskou a projekční činnost
 • odběry vzorků odpadní vody
 • poradenská činnost při provozování ČOV
 • opravy a rekonstrukce čerpacích stanic na kanalizační síti

Služby si můžete objednat telefonicky na bezplatné telefonní lince 800 490 490.

Pro provozování vodovodů a kanalizací máme vybudován a certifikován managementu kvality dle EN ISO 9001:2008, dále máme zaveden systém enviromentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2004, systém managementu BOZP dle normy OHSAS 18001:2007.