• Víc než stavební firma
  Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.
 • Stavba roku 2022 Olomouckého kraje
  Téměř padesát projektů letos soutěžilo o titul Stavba roku 2022 Olomouckého kraje. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 12.4.2023 v sále Václava III. Vlastivědného muzea …
 • Vodohospodářská stavba roku 2022
  Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, …
 • Ocenění Stavba roku 2020 Olomouckého kraje
  Za účasti hejtmana pana Ing. Josefa Suchánka proběhlo v pátek 4. června vyhlášení cen Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. Do soutěže se letos …

Obec Suchdol – ČOV a stoková síť

Realizace splaškové, dešťové a tlakové kanalizace (včetně domovních čerpacích stanic), veřejných částí přípojek, výstavba 6 velkých separačních stanic pod hladinou…
Číst více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ VÁŽANY NAD LITAVOU

Rekonstrukce mateřské školy v obci Vážany nad Litavou
Číst více

POZEMKY TŘEBČÍN

www.pozemky-trebcin.cz Jedinečná příležitost vlastnit pozemek v blízkosti města Olomouc. Pozemky se nachází v klidné a příjemné lokalitě obce Třebčín. Díky…
Číst více

Vodohospodářská stavba roku 2022

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů…
Číst více

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B

Investor: Povodí Moravy, s.p., cena díla: cca 700 000 000 Kč, realizace: 2017-2022. Realizace stavby ve sdružení se SILNICE GROUP a.s.,…
Číst více

Veřejné prostranství na Husově náměstí před bývalou ZŠ

Rozpočet 6 041 956 Kč. Stavebními objekty byly zpevněné plochy, sadové úpravy a také mobiliář – sedací schody, dřevěná pergolová konstrukce – galerie,…
Číst více

Stavební práce ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Celková cena díla cca 38 000 000 Kč. Rekonstrukce a přístavba ZŠ/MŠ ve Velké Bystřici
Číst více

ZŠ, MŠ LUKÁ – PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 4

Celková cena díla cca 37 000 000 Kč. Realizace nové dvoupodlažní přístavby MŠ s plochou střechou přístavba doplněna o kryté…
Číst více

OBEC TRŠICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a ČOV

Realizace jako subdodavatel v celkovém finančním objemu cca 46 000 000 Kč. Kompletní výstavba ČOV pro 1200 EO, dodávka technologie…
Číst více

VODOVOD BĚLKOVICE – LAŠTANY

Finanční objem zakázky cca 71 000 000 Kč, vybudování úpravny vody, pozemního vodojemu, výtlačných, přívodních a rozvodných řadů, domovních přípojek…
Číst více

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD OCHOZ

Celková cena díla: cca 41 000 000 Kč bez DPH. Vybudování nové splaškové kanalizace, ČOV, kanalizačních odboček, krajské a místní…
Číst více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE LOUČANY

Kompletní rekonstrukce místní komunikace, výstavba opěrné zdi z monolitického betonu s kamenným obkladem podél vodního toku, přeložka veřejného osvětlení, opevnění…
Číst více

SKUPINOVÝ VODOVOD HLUŠOVICE

Realizace vodovodu, přivaděče, věžového vodojemu (výška 40,4m, objem 200m3), rozvodných řadů distribuční sítě, odboček pro vodovodní přípojky, přípojky NN a…
Číst více

REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VLČICE

Celková rekonstrukce a modernizace panelového domu, včetně provedení nových rozvodů ZTI, UT silnouprod. a slaboproud. rozvodů. Vybudování 17ti sociálních bytů…
Číst více

VODOVOD BUKOVANY

Realizace vodovodní sítě v celkové délce 4 063,5 m, vodojemu, akumulační nádrže ATS, odpadního potrubí, oplocení, zapravení povrchů státních místních…
Číst více

NOVÁ ENVELOPA

Přeložka hlavního kanalizačního sběrače o průměru 2000 mm (za plného provozu), přeložka dešťové kanalizace na třídě Kosmonautů, nově položená kanalizace…
Číst více

STAVBA ROKU 2010

První místo v soutěži Stavba roku 2010 Olomouckého kraje v kategorii Rekonstrukce a obnova. Rekonstrukce Zámeckého náměstí – oživení zámeckého areálu,…
Číst více

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Smržice

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. V nabité konkurenci jako byla například rekonstrukce paláce na hradu Helfštýn, se podařilo naší stavbě „Rekonstrukce…
Číst více

Prostějov

Výstavba okružní křižovatky na Přikrylově náměstí.
Číst více

Kontaktujte nás

Společnost INSTA CZ s.r.o. je více než 30 let jednou z nejznámějších stavebních firem na Moravě.
Jsme ryze česká stavební firma a naším hlavním krédem je pracovat pro zákazníka k jeho plné spokojenosti.
Nabízíme široký sortiment služeb:

 • zajišťujeme budování inženýrských sítí, pozemních komunikací a vodohospodářských staveb
 • realizujeme výstavbu multifunkčních sportovišť
 • provozujeme vodovodní sítě, kanalizace a ČOV
 • rekonstruujeme veřejné plochy
 • provádíme pozemní stavby

Vysoký standart všech aktivit je zaručen díky odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru.
V současné době zaměstnáváme 150 pracovníků s vynikajícími schopnostmi a bohatými zkušenostmi, které získali při realizaci náročných staveb v minulých letech.