• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

Obec Suchdol – ČOV a stoková síť

Realizace splaškové, dešťové a tlakové kanalizace (včetně domovních čerpacích stanic), veřejných částí přípojek, výstavba 6 velkých separačních stanic pod hladinou spodní vody, kompletní stavby ČOV – 700 EO, zapravení povrchů státních a obecních komunikací.