• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

Vodohospodářská stavba roku 2022

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2022.

na základě doporučení hodnotící komise a následném schválení představenstvem Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., byla vyhodnocena naše stavba

„Morava, Olomouc zvýšení kapacity koryta, etapa II.B“

jako „Vodohospodářská stavba roku 2022“