• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE LOUČANY

Kompletní rekonstrukce místní komunikace, výstavba opěrné zdi z monolitického betonu s kamenným obkladem podél vodního toku, přeložka veřejného osvětlení, opevnění pravého břehu z lomového kamene.