• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

VODOVOD BUKOVANY

Realizace vodovodní sítě v celkové délce 4 063,5 m, vodojemu, akumulační nádrže ATS, odpadního potrubí, oplocení, zapravení povrchů státních místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch.