• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD OCHOZ

Celková cena díla: cca 41 000 000 Kč bez DPH. Vybudování nové splaškové kanalizace, ČOV, kanalizačních odboček, krajské a místní komunikace.