• Víc než stavební firma
    Naším programem jsou komplexní dodávky vodohospodářských, pozemních a inženýrských staveb včetně poradenské činnosti. Společnost INSTA CZ s.r.o. se skládá z divize stavební výroby, divize technických provozů, divize provozování vodárenství, obchodního oddělení, oddělení přípravy zakázek a ekonomicko-personálního oddělení.

SKUPINOVÝ VODOVOD HLUŠOVICE

Realizace vodovodu, přivaděče, věžového vodojemu (výška 40,4m, objem 200m3), rozvodných řadů distribuční sítě, odboček pro vodovodní přípojky, přípojky NN a odpadního potrubí.