NOVÁ ENVELOPA

Přeložka hlavního kanalizačního sběrače o průměru 2000 mm (za plného provozu), přeložka dešťové kanalizace na třídě Kosmonautů, nově položená kanalizace DN 300, demontáž parovodu, přemístění optického kabelu sítě UPOL, bourací práce a přeložky inženýrských sítí, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přípojky horkovodu DN80.

STAVBA ROKU 2010

První místo v soutěži Stavba roku 2010 Olomouckého kraje v kategorii Rekonstrukce a obnova. Rekonstrukce Zámeckého náměstí – oživení zámeckého areálu, amfiteátr a západní křídlo zámku, Velká Bystřice.

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Smržice

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. V nabité konkurenci jako byla například rekonstrukce paláce na hradu Helfštýn, se podařilo naší stavbě „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Smržice“ získat čestné uznání v kategorii rekonstrukce a obnova.

Prostějov

Výstavba okružní křižovatky na Přikrylově náměstí.

Citov

Výstavba ČOV a tlakové kanalizace.

Syrovice

Výstavba vodojemu a vodovodních řadů.